Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

About:

Contact:

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

sekretariat@gapp.pl

+48 32 730 48 90

www.gapp.pl