Sekwencja Sp. z o.o.

About:

Nasza firma świadczymy usługi doradcze od 2004 roku. W tym czasie zbudowaliśmy kompetencje w zakresie informatyki, funduszy unijnych i inwestycyjnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 2008 roku jesteśmy wpisani do rejestru KSU w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, a od 2011 roku również w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Ponadto od 05 lutego 2016 roku dysponujemy akredytacją Ministerstwa Rozwoju do  świadczenia usług proinnowacyjnych. Posiadamy również akredytację mazowieckich IOB o profilu Centrum Innowacji. Byliśmy  jedną z pierwszych na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu.  Nasz rozwój oparty jest  na dostarczaniu klientom produktów i usług o najwyższych standardach, które wsparte zostały poprzez uzyskanie w roku 2008 certyfikatu ISO 9001:2000. Posiadamy także udziały w spółkach technologicznych z  sektorów IT, budownictwa oraz smart health. Od 2007 roku Sekwencja Sp. z o.o. jest koordynatorem klastra teleinformatycznego Klaster.info., który zrzesza 83 firmy z obszaru Mazowsza oraz Polski Wschodniej. Posiadamy własne rozwiązania przyspieszające budowę rozwiązań mobilnych oraz aplikacji typu cloud. Dzielimy się wiedzą i czynnie wspieramy uczestników naszego powiązania.

 

Contact:

Al. Jerozolimskie 51/12
00-697 Warszawa

info@sekwencja.eu

+48 (22) 1735000

www.sekwencja.eu